COOKIE-it

Praktické a rychlé řešení cookie lišty používá již více než 76 webových stránek
a 53 různých provozovatelů po celé České republice.

Cookie lišta, verze 2022

Od 1. ledna 2022 je potřeba výslovný a informovaný souhlas uživatele k tomu, abyste cookies mohli shromažďovat.


Vytvořili jsme kompletní řešení, se kterým budete potřebovat jen mimimum úprav stávajícího webu.
COOKIE-it lišta umožní návštěvníkům Vašich webových stránek informovaně potvrdit či zamítnout souhlas s používáním cookies. Včetně možnosti zpětného nastavení!

Bez ztráty dat

Zajistí spuštění analytických a marketingových scriptů ihned při udělení souhlasu.

Nezávislé

Čisté HTML ve spojení s JQuery zajistí bezproblémovou instalaci do jakéhokoli webu.

Snadné a rychlé použití

Zdrojové soubory stačí nakopírovat do webu a označit kritické scripty.

Plně responzivní

COOKIE-it lišta se automaticky přizpůsobí všem zařízením.

Bez ztráty dat

COOKIE-it pracuje s analytickými a marketingovými scripty na pozadí. Při udělení souhlasu uživatele s využívání cookies jsou odpovídající scripty ihned spuštěny bez nutnosti nového načtení stránky. Díky tomu nedojde ke ztrátě důležitých analytických dat!

Nezávislé

COOKIE-it lišta je nezávislá na technologii Vašich internetových stránek. Ať už máte web v čistém HTML & CSS nebo složitěší e-shop postavený například na technologii PHP či přímo frameworku, cookies lišta bude vždy fungovat.

Snadné a rychlé použití

COOKIE-it lišta je kompletní řešení, které umožní návštěvníkům Vašich webových stránek informovaně potvrdit či zamítnout souhlas s používáním cookies. Stačí pouze nakopírovat zdrojové soubory a označit kritické scripty.

Plně responzivní

COOKIE-it lišta se automaticky přizpůsobí šířce obrazovky a zajistí tak, že se uživateli vše zobrazí správně, nehledě na to, zda Váš web navšívil z počítače, mobilu nebo tabletu!

Proč je nutné používat cookie lištu?

"Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem."
- Zákon o elektronických komunikacích (§ 89 Důvěrnost komunikací)

...
1. Evropská unie

Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek je v rámci Evropské unie upraveno směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích, která vyžaduje, aby provozovatelé webových stránek získali od návštěvníků těchto stránek souhlas s využíváním cookies (tzv. princip opt-in). Výjimku představují pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek.

...
2. Česká republika

Schválením novely zákona o elektronických komunikacích mohou s účinností k 1. lednu 2022 správci webových stránek shromažďovat osobní údaje návštěvníků těchto stránek pouze na základě jejich prokazatelného souhlasu (princip opt-in).

...
3. Uživatel a webové stránky

Uživatel webových stránek má plné právo a možnost rozhodnout se, zda jednotlivému webu povolí využívání cookies za účelem analytiky nebo marketingu daných webových stránek. Poskytovatelé webových stránek však musí zajistit používání cookies pouze po udělení souhlasu a možnost použivání webu i bez nich. Tímto správným a otevřeným přístupem buduje se svými uživateli důvěru!


Potřebuje Váš web cookie lištu?

Využíváte-li měřící kódy pro Vaše webové stránky (například Google Analytics) nebo marketingové nástroje (Google, Sklik apod.), cookie lišta je pro Vás povinností.
Cookie lišta musí nově splňovat další požadavky, vaše stávající řešení tedy nemusí dostačovat!

Časté chyby v cookie liště

 • Neumožní používat webové stránky bez souhlasu s cookies.
 • Cookies se používají ihned při načtení webu a lišta je pouze informativní nebo zakáže používání cookies až při dalším načtení stránky.
 • Pokud nabízíte možnost souhlasit se vším, pak musíte umožnit i odmítnutí všech cookies.
 • Nastavení využívání cookies je přednastaveno ve prospěch souhlasu.

Správné řešení cookie lišty

 • Teprve po udělení souhlasu uživatelem dojde k využívání cookies.
 • Lišta nesmí být překážkou pro využívání webu. Musíte umožnit cookie lištu vypnout, aniž by se vyslovil souhlas či nesouhlas.
 • Možnost souhlasu se všemi cookies, ale také možnost odmítnutí nebo nastavení jednotlivých cookies / kategorií.
 • Nastavení využívání jednotlivých cookies nesmí být přednastaveno ve prospěch souhlasu.

Jak funguje COOKIE-it lišta?

 • Umožní uživateli potvrdit nebo odmítnout souhlas s využívaním cookies na webu podle třech hlavních kategorií (technické, analytické a marketingové cookies).
 • Pokud je dán souhlas s využíváním cookies, automaticky dojde ke spuštění odpovídajících scriptů bez nutnosti přesměrování.
 • Souhlas se uloží do speciální technické cookie a při dalším načtení stránky se povolené scripty spustí ihned.
 • Zároveň je umožněno vždy upravit souhlas s využívaním cookies pomocí plovoucího tlačítka v levém dolním rohu obrazovky.
 • Lišta automaticky upraví url vložených Youtube videí, tak aby se bez souhlasu uživatele nepoužívaly cookies třetí strany.

Instalace COOKIE-it lišty?

Instalace je velmi snadná - pro většinu případů stačí pouze vložit zdrojové soubory a na začátku stránky provést inicializaci.

1. Inicializace COOKIE-it
2. Google Analytics
3. Meta pixel (Facebook)
4. Seznam.cz
5. Ostatní
<script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="cookie-it.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
  COOKIEit.init({gtag: true, fbq: true, debug: false});
</script>
/* Váš měřící kód gtag() nemusíte měnit */

<script type="text/javascript" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<ID_A>"></script>
<script type="text/javascript">
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', '<ID_A>');
</script>
/* Váš měřící kód fbq() nemusíte měnit */

<script type="text/javascript">
  fbq('init', 'XXX');
  fbq('track', 'PageView');
</script>
<script type="text/javascript" data-cookieit-analytics="repeat">
  var conversionConf = {
   id: 1234, 
   value: null,
   consent: COOKIEit.consent('analytics') ? 1 : 0 
  };
  if (window.rc && window.rc.conversionHit) {
   window.rc.conversionHit(conversionConf);
  }
</script>
<script type="cookieit/banned" data-cookieit-category="analytics">
  alert('Všechny ostatní funkce, které není možné spustit bez souhlasu (v tomto případě s analytickými COOKIES)');
</script>

Příklady využití COOKIE-it

Technologie: PHP / Nette
www.sanax.cz

Technologie: PHP / Nette
Překlady: EN, DE, ES, RU
www.neva.cz

Technologie: Joomla
www.ulangru.cz

Technologie: PHP
www.nahrob.cz

Praktické a rychlé řešení cookie lišty používá již více než 76 webových stránek
a 53 různých provozovatelů po celé České republice.

Kontaktujte nás

Máte zájem o řešení COOKIE-it, potřebujete více informací o funkcionalitě nebo možnosti rozšíření a podpoře? Neváhejte nás kontaktovat!